Muwaadinnimada Maalgelinta Dawladda ee Saint Lucia

Muwaadinnimada Maalgelinta Dawladda ee Saint Lucia


Muwaadinnimada maalgashiga waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la iibsado curaarta Dowladda ee aan dulsaarka lahayn. Curaartaasi waa in la diiwaangeliyo oo ay ku sii jirtaa magaca codsadaha muddo shan (5) sano ah oo lagu hayo laga bilaabo taariikhda arrinta koowaad oo aan soo jiidanaynin heerka dulsaarka.

Muwaadinnimada Maalgelinta Dawladda ee Saint Lucia

Marka codsi muwaadinimo iyada oo loo marayo maalgashi debaajiga dowladda la ansixiyay, maalgashiga ugu yar ee soo socda ayaa loo baahan yahay:

  • Codsadaha codsanaya kaligiis: US $ 500,000
  • Codsadaha la codsado lammaanaha: US $ 535,000
  • Codsadaha xaaskiisa iyo ilaa laba (2) kale oo ku tiirsanaansho u qalma: US $ 550,000
  • Mid kasta oo dheeraad ah oo u qalmid ku xiran: US $ 25,000